Home

  • Les om hvem vi står nært teologisk og hvem som støtter oss

Milden Menighet Jæren

Troen alene – Skriften alene – Kristus alene – Nåden alene – til Guds ære alene