Om oss

Vi er en nyoppstartet, evangelisk menighet på Jæren. Vårt ønske er å ære Gud ved å holde oss til hans ord i alle ting. Som menighet ønsker vi å nå ut til både ufrelste og frelste som ikke har et åndelig hjem.

Menigheten ønsker å være åpen for den enkelte, samtidig som vi er tydelige på hva Bibelen lærer.

Dersom du ønsker å holde deg til Guds levende Ord vil du kjenne deg inkludert i menigheten og oppleve et varmt og godt fellesskap.

Dersom du ikke er en kristen eller dersom du står i en annen teologisk tradisjon enn oss er du selvsagt også velkommen!

Møtene og samlingene våre kan du lese mer om her.

Ledere for menigheten er Asbjørn Berland og Martin Hjellvik, og det vil i hovedsak være disse som står for forkynnelsen.