Møter og samlinger

Søndagsmøte

Møtene våre vil inneholde sang, forkynnelse, bønn og vitnesbyrd, i tillegg til fellesskap etter møtene.

Vi forkynner nå Apostelgjerningene.
Våre lokaler ligger i Stasjonsvegen 20 på Varhaug.
Inngangen er ned en trapp på baksiden av bygget.

Klokken 10:30 begynner vi med bønnemøte, og klokken 11:00 begynner hovedmøtet.

Samlinger i ukedagene

Vi har også bibelgruppe hver onsdag i hjemmene.

Følg med på Kildens Menighets facebookside for å finne ut hvor vi har bibelgruppe fra uke til uke.

Du er hjertelig velkommen!

Soli Deo Gloria!