Evangeliet

Syndefallet

Evangeliet er både alvorlig og gledelig. Det alvorlige er at vi har vendt oss vekk fra Gud, han som er livets kilde og som skapte oss. Dette er tragisk, og det er bakgrunnen for alt det tragiske i verden i dag. All smerten, fysisk og psykisk, kommer av at vi som mennesker brøt og bryter Guds ord. Midtøsten-konflikten, borgerkrigen i Libya, menneskehandelen, narkoligaen, skilsmisser og ødelagte relasjoner i familie og samfunn kommer som et resultat av syndefallet.

Syndefallet førte oss vekk fra Livet, og i vår lyst etter vår egen synd og vilje er vi blinde for hvem Gud er. Vi ser ham ikke fordi vi ikke ønsker å se ham, selv om Gud klart og tydelig har åpenbart seg gjennom skaperverket, samvittigheten vår, gjennom Bibelen og i historien. I historien spesielt gjennom Jesus og hans død og oppstandelse. Dermed har vi ingen unnskyldning for å leve i opposisjon mot Gud.

Det som skilte oss fra Gud fra begynnelsen av menneskets historie, er det samme som skiller oss fra Gud i dag. Vår synd. Synd er brudd på Guds lov, og mennesket elsker å bryte Guds bud av naturen. Vi bryter Guds bud fordi hjertet vårt er ondt, ikke fordi vi er uheldig. Jesus sa:

«For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, 

mord,ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.» Mark. 7:21-23

Gud sier vi skal elske ham, men vi elsker synden, og menneskeheten viste det tydelig da vi drepte hans sønn Jesus med våre synder.
Gud sier at vi skal elske vår neste som oss selv, men vi elsker oss selv mye mer enn vår neste og viser det daglig på mange måter.

I disse to budene ligger det mange andre bud. For eksempel sier Gud at vi ikke skal lage oss vår egen gud, at vi ikke skal stjele, lyge og drive hor.

Problemet er at vi alle har syndet. Og det er et problem fordi Gud er perfekt og hellig. Det betyr i at han hater synd intenst! Derfor vil han også en dag straffe syndere og sende dem til helvete, ikke fordi han er ond, men fordi han er rettferdig.

Disse budene står og anklager deg. Du, som jeg, er en synder. Dette gjelder altså deg! Dersom Gud skulle ha dømt deg etter sin lov, hva ville domsavsigelsen da blitt? Skyldig eller uskyldig? Ville du gått til himmelen eller helvete?

Alle mennesker ville faktisk ha gått fortapt. Bibelen sier til og med at Gud hater syndere og at hans vrede er over verden. Det er ikke så rart når man tenker på at syndere elsker urettferdighet og synd (løgn, mord, egoisme, hor), og at Gud er fullstendig ren og hellig. Men utrolig nok sier også Bibelen at Gud elsker synderne. Enda mer utrolig er det at Gud elsker oss så høyt at han sendte sin egen Sønn for å dø i synderes sted.

“For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh. 3:16

Jesus døde på korset for å ta den straffen vi mennesker fortjente, for at hver den som tror på ham ikke selv skal måtte ta straffen for sine synder. Ved å alene stole på det Jesus har gjort blir vi tilgitt og renset og får samfunn med Gud, han som er livets kilde og han som har skapt oss.

Gud befaler deg nå til å vende deg bort fra din synd og tro på Jesus. Tro på at Jesus er den redningsmannen som han sier han er. Tro på at hans offer er nok for å viske ut dine synder.

Morgendagen er usikker og du vet ikke om du har den.

«og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen! Dere er jo bare en røk, som er synlig en kort stund og så blir borte.» Jak. 4:14

Det eneste sikre du har er nuet. Bruk det og adlyd Gud i dag, så vil han gi deg tilgivelse og evig liv.

«Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!» 2. Kor. 6:2

Og som sagt, dersom du ikke gjør det, må du selv ta straffen for din synd i en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og herlighet.

Ingenting av det du gjør kan være med på å frelse deg. Du blir frelst ved å bare stole på at det Jesus gjorde på korset var nok for deg. Det betyr ikke at du som er kristen kan leve i synd. Nei, dersom Jesus er blitt din Frelser, er han også blitt din Herre, og du er nå kalt til å leve for ham, ikke for å bli frelst eller holde deg frelst, men fordi du er frelst.

Jesus lover oss ikke et lett nytt liv her på jorden, men han lover oss at han skal være med oss og ta seg av oss.

Priset være Herrens navn!