Om oss

Hvem vi er


Vi er en evangelisk menighet på Jæren i Rogaland. Vårt ønske er å ære Gud ved å holde oss til hans ord i alle ting. Som menighet ønsker vi å nå ut til både ufrelste og frelste som ikke har et åndelig hjem.

Menigheten ønsker å være åpen for den enkelte, samtidig som vi er tydelige på hva Bibelen lærer.

Dersom du ønsker å holde deg til Guds levende Ord, vil du kjenne deg inkludert i menigheten og oppleve et varmt og godt fellesskap.
Dersom du ikke er en kristen eller dersom du står i en annen teologisk tradisjon enn oss er du selvsagt også velkommen! Ledere for menigheten er Martin Hjellvik og Nahum O’Brien, og det vil i hovedsak være disse som står for forkynnelsen.